Vrede in onderwijs

Wat kun je doen om in het Onderwijs vrede aan de orde te stellen? Het Vredesburo Eindhoven biedt voor 10-18 jarigen negen thema’s aan op het gebied van mondiale bewustwording. Het gaat om:

  1. (Cyber)pesten en treiteren
  2. Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog
  3. Vluchtelingen
  4. Radicalisering
  5. Global Development Goals (zie voor toelichting hieronder)
  6. Respect en tolerantie
  7. Het Cultuurbeest: een creatief project over cultuur(verschillen)
  8. Filosoferen met kinderen over vrede
  9. Het vredespad Eindhoven

De Sustainable Development Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties bestaan uit zeventien thema’s die voor een duurzame vredige wereld van levensbelang zijn.  De doelen dienen om de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”, schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN “de grootste uitdaging van deze tijd”. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Het Vredesburo Eindhoven is bezig een nieuw lesprogramma te ontwikkelen aan de hand van de dromen van jonge activisten zoals Malala Yousafzai, Emma González en Greta Thunberg. Leerlingen/studenten worden aan het denken gezet om zelf oplossingen aan te dragen voor een betere wereld.

Heeft u interesse neem dan contact op met Stichting Vredesburo Eindhoven. Tel. 040 – 2444707, www.vredesburo.nl, info@vredeburo.nl

Een uitgebreide omschrijving staat in deze brochure