Stapjes naar vrede

Vrede is er niet van vandaag op morgen. Er zijn stappen voor nodig, of liever nog: heel veel stapjes. Het wachten is dus niet op een sterke man of vrouw die het voor ons regelt. Iedereen kan beginnen bij vrede in zichzelf. Ben je innerlijk in vrede, dan inspireer je daarmee anderen die daardoor gemakkelijker hun deel in het geheel doen.

Vanuit deze stapjesgedachte worden in Eindhoven projecten ontwikkeld die hun steentje bijdragen aan vrede, en waaraan anderen inspiratie kunnen ontlenen om op hun beurt aan de slag te gaan.

Vredeswandeling op za 26 september

Als onderdeel van de Vredesweek 2020 is er op zaterdag 26 september een vredeswandeling in Park Meerland (Meerhoven). Vanuit De Hangar vertrekken tussen 10 en 12 uur groepjes om onder begeleiding het fraaie Vredespad te ontdekken. Het begeleide deel duurt een uur. De wandeling kan op eigen initiatief nog worden uitgebreid.

Kijk hier voor de bereikbaarheid van De Hangaar. En hier voor een kaartje met diverse fietswegen.

Verdere achtergronden zijn hier te downloaden

Bij de vredeswandeling van 2019 kregen deelnemers gekleurde stapjes waarop ze mooie teksten hebben gezet

Het programma Stapjes naar Vrede is een initiatief van het platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven, in samenwerking met stichting Vredesburo Eindhoven. Beide organisaties werken  op non-profitbasis. Er zijn echter wel kosten verbonden aan het beoogde ambitieuze programma. Help deze kosten te dekken door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL82 TRIO 0784 7324 42 t.n.v. stichting vredesburo Eindhoven o.v.v. “gift stapjesnaarvrede”. Het Vredesburo heeft de ANBI status waardoor een gift doorgaans mag worden afgetrokken van de belasting. 

Als je in het algemeen wilt reageren op het programma Stapjes naar Vrede, kan dat naar info@stapjesnaarvrede.nl.