Stapjes naar vrede

Vrede is er niet van vandaag op morgen. Er zijn stappen voor nodig, of liever nog: heel veel stapjes. Het wachten is dus niet op een sterke man of vrouw die het voor ons regelt. Iedereen kan beginnen in eigen omgeving. Vanuit deze stapjesgedachte worden in Eindhoven projecten ontwikkeld om vrede te bevorderen, en anderen te inspireren op hun beurt ook aan de slag te gaan.

Zo 23 april 2023: Dag vd Aarde bij Omslag

Het voormalig klooster van de zusters van liefde aan de Hoogstraat 301a is de plek waar de Dag van de Aarde op zondag 23 april vanaf 13 uur zal plaatsvinden. Duurzaamheidsorganisatie Omslag en Platform Levensbeschouwing en Vrede hebben samen een veelzijdig programma opgesteld. Een infomarkt, ruilen van stekjes, muziek, creativiteit, dialoog, stembevrijding en nog meer bijdragen staan op het programma. Een gedetailleerd programma vind je op: www.omslag.nl.

De dag van de Aarde komt voor een groot deel tot stand met de inzet van vrijwillegers. Toch worden er ook kosten gemaakt. Heel fijn als je een vrijwillige bijdrage wil geven. Als je die bijdrage stort op banknummer NL33 TRIO 0784731578 van Stichting Vredesburo Eindhoven onder vermelding van Dag van de Aarde, dan is dit fiscaal aftrekbaar. Het Vredesburo heeft namelijk de ANBI status.

Mocht je met het openbaar vervoer komen, neem dan bus 15 of 16 richting Veldhoven Maxima MC. Uitstappen halte Sibeliuslaan. Teruglopen en meteen links (Tartinistraat). Franz Leharplein oversteken en rechtsaf (Hoogstraat).   Route Google Maps.   Of huur een OV fiets

Maandag 9 mei 2022: Dag van Europa

Op de Dag van Europa start de Vredestalentendag. Individuele burgers of organisatie kunnen hun ideeën insturen over de vraag hoe wereldvrede dichterbij kan worden gebracht. Met de titel ‘Vredestalentenjacht! Op jacht naar vrede!’ wil de organisatie Eindhoven uitdagen zich in een continu proces vanaf 9 mei (Dag van Europa) tot en met 25 september (Peace in the Parc event) via muziek, zang, dans, redevoering, geschrift, theater, schilderij, tekening, etc. over dit onderwerp te uiten en het eindresultaat tussentijds te presenteren, maar vooral tijdens het Peace in the Parc event op 25 september 2022.

Te beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst, op zondagmiddag 8 mei. Dan staan we stil bij de betekenis van de Dag van Europa en leggen we de ‘Vredestalentenjacht! uit. De (stads)dichter van Eindhoven zal ons inspireren. Lees verder

Donderdag 23 september 2021:

Debat hoe samen leven wij in Eindhoven?

Inclusiviteit is het thema van het debat dat het Vredesburo samen met platform LEV hebben georganiseerd. Op donderdag 23 september om 19 uur gaan partijen uit de gemeenteraad in op vragen van journalist Hans Horsten. Het debat beoogt om de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 deelnemen te stimuleren om meer ‘inclusiviteit’ in hun verkiezingsprogramma’s te stoppen. Plaats van handeling is de Zaal van Honderd in het gemeentehuis, maar volgen via een livestream is ook mogelijk.

Meer informatie, bijvoorbeeld over de vragen, en natuurlijk de aanmelding, is te vinden op www.vredesburo.nl/23-september-eindhovens-vredesdebat

Opnieuw vredeswandeling bij Vredespad

Net als de twee voorafgaande jaren is er ook in 2021 weer een vredeswandeling aan het begin van de Vredesweek. Dit keer op zondag 19 september. Start- en eindpunt is Vredespad in Park Meerhoven. Thema is “Ontmoeting en inspiratie’. Platform LEV roept op om daar samen te komen voor gesprek, muziek, ritueel, wandeling, broodje en drankje, informatie, meditatie en ontmoeting rondom het thema “wat is vrede?”. Iedereen is welkom, iedereen kan meedoen. Het platform hoopt iedereen een blijvende herinnering mee te geven. Het hoofdprogramma duurt circa een uur. Met lunch en wandeling kan men echter ook een deel van de middag vullen.

De Vredescirkel is te vinden op google maps en goed bereikbaar per fiets. Een parkeerplaats ligt 150 meter noordelijker. Maar de praktijk leert dat het vinden van de Vredescirkel ongeveer net zo moeilijk is als het vinden van vrede. Daarom: Vanaf de Hangar in winkelcentrum Terminal M, nabij parkeergarage en bushalte Meerrijk (lijn 401 en 20) vertrekt om 10.40 uur een groep wandelend (ook geschikt voor rolstoelen) naar de Vredescirkel.

Het programma Stapjes naar Vrede is een initiatief van het platform Levensbeschouwing en Vrede regio Eindhoven, in samenwerking met stichting Vredesburo Eindhoven. Beide organisaties werken op non-profitbasis. Er zijn echter wel kosten verbonden aan het beoogde ambitieuze programma. Help deze kosten te dekken door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL82 TRIO 0784 7324 42 t.n.v. stichting vredesburo Eindhoven o.v.v. “gift stapjesnaarvrede”. Het Vredesburo heeft de ANBI status waardoor een gift doorgaans mag worden afgetrokken van de belasting. 

Vredespostertentoonstelling in Cathrien

In maart was er in de Catharinakerk een postertentoonstelling te zien van kinderen uit de groepen 7 en 8 van vijf Eindhovense scholen. De kinderen beeldden uit wat vrede voor hen betekent. De expositie hoort bij de jaarlijkse wereldwijde Lions Peace Poster Contest waaraan inmiddels 600.000 kinderen meedoen.

Met deze bijdrage won Julia Kulik de districtsprijs

Bij de vredeswandeling van 2019 kregen deelnemers gekleurde stapjes waarop ze mooie teksten hebben gezet

Als je in het algemeen wilt reageren op het programma Stapjes naar Vrede, kan dat naar info@stapjesnaarvrede.nl.