Vredesprijs op 21 september

Bij de start van de Vredesweek, op zaterdagavond 21 september 2019, zal een Vredesprijs voor Eindhoven worden uitgereikt aan een initiatief of persoon. Doel van de prijs is niet om een competitie te starten, maar om tenminste drie te selecteren waardevolle initiatieven in het licht te zetten en te ondersteunen. De mogelijkheid om hiervoor nominaties in te dienen is inmiddels gesloten. Een jury is bezig om de 12 binnengekomen nominaties te beoordelen.

De uitreiking gebeurt op 21 september om 20 uur in de Remonstrantse Kerk, Dommelhoefstraat 1A, 5613 EL Eindhoven. Op het programma staat dan tevens de Vredeslezing

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van €1000. Om dat streefbedrag binnen te halen is een fondsenwerving gestart. Iedereen die het waardevol vindt dat Eindhovense stapjes naar vrede in het zonnetje worden gezet, kan een gift storten op bankrekeningnummer NL82 TRIO 0784 7324 42 t.n.v. stichting Vredesburo Eindhoven o.v.v. “gift stapjesnaarvrede”. Het Vredesburo heeft de ANBI-status waardoor een gift doorgaans mag worden afgetrokken van de belasting. 

De Jury bestaat uit voorzitter Peter Schmid, emeritus hoogleraar en initiatiefnemer van het Vredespad en van het Vredescentrum van de Technische Universiteit Eindhoven. Verder de leden Rob Kosterman, daklozenpastor, en Arantja Rosalina, programmamanager TINT/CREDO. Vernieuwingspredikante Rachelle van Andel is secretaris.

Reageren kan naar prijs@stapjesnaarvrede.nl.