Socratisch Café

Naast de vredeswandeling, de uitreiking van de vredesprijs, en de vredeslezing is het Socratisch Café op 12 september ook een manier om een stapje naar vrede te zetten. We komen er namelijk niet als we blijven denken zoals we altijd hebben gedacht.

Vrede is een wens, een ideaal. In ons dagelijks leven en in de maatschappij is er een tekort aan vrede. En een teveel aan conflicten. Hoe komt dat nu? Hoe kan dat veranderen? Wat kan ik doen? De eerste stap naar verandering is inzicht in wat een conflict eigenlijk is, in jouw leven. Door de situatie heen kijken en begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Als je daar zicht op hebt kan er verandering plaats vinden. Dat vraagt oefening.

Elkaar begrijpen door vragen te stellen.

Soms lopen gesprekken uit op ruzie. Worden er stellingen ingenomen die niet meer worden verlaten. Botsingen. Zo’n gesprek kan beter verlopen als je het op socratische wijze benadert. Vanuit een vragende houding. Onderzoeken wat jij zegt en denkt, maar ook wat de ander zegt en denkt. Wat bedoel je nu eigenlijk? Hoe komt het dat je soms meegesleept wordt in een conflict? Dus meer vanuit een lerende en nieuwsgierige houding dan vanuit de houding: ik heb gelijk, ik wil winnen.

We doen dat met ondersteuning van Sjaak Evers van Socratisch Café Eindhoven.  In groepen van acht mensen stellen we samen een hoofdvraag vast. Vanuit een praktijkvoorbeeld, een ervaring van een van de deelnemers, gaan we onderzoeken wat er precies een rol speelt. Daarbij word je uitgenodigd om je te verplaatsen in de positie van iemand in een conflict. We delen de verkregen inzichten.

Plaats van handeling: Pand P, Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven.

Tijdstip: Donderdag 12 September, van 19-22 uur

Voor koffie en thee wordt gezorgd

Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan dit gesprek. Vooraf aanmelden is daarom verplicht via: socratisch@stapjesnaarvrede.nl

Deelname aan dit gesprek is gratis. Wel wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Einstein wist al dat de oplossing van een probleem niet komt van degenen die het hebben veroorzaakt.